Проверка

Проверката на картата е мярка за сигурност, която потвърждава, че картодържателят превежда средства.

 Тази мярка за сигурност е необходима поради нарастващата честота на измамни парични преводи. По правило измамниците, след като са получили данните от банкова карта, извършват парични преводи, без да имат достъп до самата карта. Процедурата за проверка на картата ви позволява да се уверите, че банковата карта наистина е в ръцете на лицето, което обменя на нашата услуга Ex-money.cc

 За да преминете процедурата за проверка на картата, трябва:

- направете снимка на банкова карта на фона на нашия уебсайт Ex-money.cc (снимката трябва ясно да показва първите четири цифри и последните четири цифри на картата, пълното име на притежателя на картата. Всички други данни за това процедура не са необходими, те могат да бъдат скрити);

- качете снимка на сайта за проверка;

- изчакайте процедурата. Проверката отнема не повече от три минути.

 Ако картата не успее да бъде потвърдена, сайтът ще предостави причина за отказ. Ще можете да презаредите картата, която напълно отговаря на условията за проверка.