Купони

Купонът е код, който ви предоставя допълнителна отстъпка за размяната от 0,05%.
Тази отстъпка се сумира с вашата отстъпка, която вече сте натрупали при обменни сделки,
ако е предвидено от талона.

Купонът се предоставя по имейл след успешна размяна на нашата услуга, при условие че услугата не носи загуби от самата борса.

Талонът може да се използва еднократно.
Срокът на валидност е 24 часа след получаването му.

Ако нямате талон, оставете полето "Купон" празно.