Партньорска програма

Уважаеми клиенти! Радваме се да Ви приветстваме на страниците на нашата служба за обмяна. Предлагаме Ви да станете наш партньор и да участвате в рефералната програма, като по този начин получавате допълнителни доходи.

В нашата служба има двустепенна реферална програма. Всеки интернет потребител може да стане член на тази програма, за това трябва да се регистрирате на нашия сайт. След като премине процедурата по регистрация, партньорът може да получи рекламни материали и реферална връзка в личния си кабинет на нашия сайт в раздела «Партньорски материали». Всеки партньор, който покани за сътрудничество нов клиент, получава определен процент от печалбата на обменната служба ex-money.cc. Осен това, процент от печалбата се изплаща и за потребители, привлечени от вашите реферали.

Система за начисляване на партньорско възнаграждение:
0,6%
1-во ниво - 0,6% от общия паричен оборот на привлечения клиент (от потребители, поканени директно от Вас).
0,2%
2–2-ро ниво - 0,2% от целия паричен оборот на клиентите, привлечени от вашия реферал от първо ниво.

За заявки в резултат на които обменната служба не получава печалба, партньорско възнаграждение не се начислява. Тези операции се наричат - «обмяна с доплащане от обменната служба». Също така, възнаграждение не се начислява за операции, които носят печалба на обменната служба по-малко от 0,6%.

За изтегли партньорското възнаграждение, поканващият трябва да има най-малко 5 реферала, всеки от които трябва да има поне една обработена заявка в нашата служба. Плащането на рефералните начисления се извършват в рамките на 48 часа след създаването на заявката.

Забранява се:

  • използването на партньорските материали на нашия служба за обмяна на хайпове, букси, пирамиди и подобни сайтове;
  • конфигуриране на рефералната програма с цел извличане на користни облаги, където канещия и реферала са едно и също лице или имат един и същ ip-адрес;
  • масово изпращане по пощата за популяризиране на своите партньорски материали.

Внимание! Ако условията на партньорската програма не са изпълнени, администрацията на обменната служба има право да нулира рефералните начисления и да блокира профила на потребителя.

Администрацията на обменното бюро си запазва правото да променя условията на партньорската програма. На свой ред обменното бюро ex-money.cc ще осигури на вашите реферали топло клиентско обслужване, надеждни и бързи обмени.

Отстъпката няма да се начислява, само ако службата не получава печалба от заявката.

Система за натрупване на отстъпки

В нашата служба действа система за натрупване на отстъпки за редовни клиенти. Размерът й се определя от сумата на успешно извършените операции по конвертиране. Системата отчита всички преводи, извършени от определен клиент.

Всеки потребител, който е регистриран в службата ex-money.cc, автоматично получава отстъпка в 0,05%. За нейното начисляване, клиентът трябва само да везе в профила си преди да започне обменната транзакция. Отстъпка се предоставя за общата сума на конвертиране — ако клиентът обменя сто хиляди рубли, размерът й ще бъде петдесет рубли.

Отстъпка
USD